Make your own free website on Tripod.com

m0nchuís HTML Foundation Program

†††††††††††††††† FOURTH SEMESTER

 

 

Dibawah ini merupakan contoh bentuk bentuk text berserta dengan tagnya. Terdapat pelbagai bentuk text untuk kesesuaian anda mengikut keaadaan. Gunakan text yang pelbagai bentuk untuk menarik perhatian user dan apabila anda menekan tentang hal.

 

 

<i>m0nchurOnline</i> - italic
<b>m0nchuOnline</b> - bold
<u>sidek hensem</u> - underline
<tt>m0nchuOnline</tt> - typewriter
<em>m0nchuOnline</em> - emphasis
<strong>m0nchuOnline</strong> - strong
<strike>m0nchuOnline<strike>
<code>monchuOnline</code> - HTML directive
<blink>m0nchuOnline</blink> - (For Netscape Browser)
<blockquote>m0nchuOnline</blockquote> - contoh:

m0nchuOnline

 

 

 

Tag <FONT> boleh digunakan menentukan jenis font,saiz dan warna.Lihat contoh dibawah dan fahamkan fungsi tag <FONT> dan Attributenya

<font size=+1>m0nchuOnline</font>
<font size=+2>m0nchuOnline</font>
<font size=+3>m0nchuOnline</font>
<font size=+4>m0nchuOnline</font>
<font size=+4 color=Green>m0nchuOnline</font>

 

*

Untuk menukar saiz text, tag <H1> hingga <H6> boleh digunakan. Perhatikan tag <H1> menunjukkan text yang paling besar dan <H6> menunjukkan text yang paling kecil. Seperti tag yang lain, tag ini juga perlukan penutup

<h1>m0nchuOnline</h1>

 

<h2>m0nchuOnline</h2>

 

<h3>m0nchuOnline</h3>

 

<h4>m0nchuOnline</h4>

 

<h5>m0nchuOnline</h5>

 

<h6>m0nchuOnline</h6>