Make your own free website on Tripod.com
SCIENCE 4 MRSM MUAR 2000/2001
HTML Tutorial

LAMAN PERDANA (Home)

BERITA STUDENTS SC4 | WARMEST APPRECIATION to our TEACHERS | THE BOYS PAGE | THE GIRLS PAGE | ALBUM 1 | ALBUM 2 | ALBUM 3 | ALBUM 4 | ALBUM 5 | HTML TUTORIAL | STUDENTS CORNER | THE NEXT EDUCATION | STUDENTS E-MAIL | CONTACT US

kdu.gif

m0nchu's HTML adalah sebuah laman web yang menyediakan panduan HTML untuk memprogram sesuatu sistem komputer dan menjadi satu COMMAND langguage internet. m0nchu's HTML menolong anda menjadi familiar terhadap HTML kod yang asas dan advance. Pembikinan laman web anda tidak akan menghadapi masalah jika anda sudah memahami kod HTML.

Untuk mahir didalam HTML Tag, anda perlulah mempelajari lapan asas utama berkenaan HTML. Setelah anda memahiri kelapan-lapan asas tersebut, anda bolehlah membina laman web anda sendiri menggunakan FREEFORM.

Wrench

Designed and Authorized by Webmaster m0nchu